Menas Mall Saigon Airport là tập đoàn thương mại dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi tinh tế kế thừa tinh hoa văn hóa toàn cầu, mang đến những trải nghiệm ấn tượng, nâng tầm phong cách sống hiện đại. Menas sở hữu liên kết chặt chẽ trong hệ sinh thái bền vững Tập đoàn Sovico từ bất động sản, tài chính, ngân hàng, y tế đến dịch vụ hàng không.