Menas Mall Saigon Airport đã mở cửa trở lại

Sau thời gian nâng cấp, Menas Mall Saigon Airport chính thức mở cửa phục vụ khách hàng từ ngày 20/12/2020.

Các tin liên quan