Ngày môi trường thế giới 2021: Phục hồi hệ sinh thái

Ngày Môi trường Thế giới được tổ chức vào ngày 5 tháng 6 hàng năm với chủ đề năm 2021 là 'Phục hồi Hệ sinh thái'.

Giai đoạn hiện tại, chúng ta vẫn đang nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, song song đó môi trường của chúng ta đã có cơ hội để tự đổi mới và chữa lành những vết thương mà chúng ta để lại trên nó. Ngày Môi trường Thế giới được tổ chức vào ngày 5 tháng 6 hàng năm nhằm truyền bá nhận thức về bảo tồn môi trường cũng như hành động tốt hơn để chống lại biến đổi khí hậu.

Chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới năm 2021 là 'Phục hồi Hệ sinh thái' - nghĩa là hỗ trợ phục hồi các hệ sinh thái đã bị suy thoái hoặc bị phá hủy, cũng như bảo tồn các hệ sinh thái vẫn còn nguyên vẹn. Việc phục hồi có thể xảy ra theo nhiều cách - ví dụ như thông qua việc tích cực trồng cây hoặc bằng cách loại bỏ các áp lực để thiên nhiên có thể tự phục hồi.

🍀 Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn, mỗi cá nhân tự ý thức trong việc bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống sau này của chính chúng ta.

------------------------------

𝐌𝐄𝐍𝐀𝐒 𝐌𝐀𝐋𝐋 𝐒𝐀𝐈𝐆𝐎𝐍 𝐀𝐈𝐑𝐏𝐎𝐑𝐓 - 𝐀𝐦𝐚𝐳𝐞 𝐘𝐨𝐮 𝐀𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬

📍 Địa chỉ: 60A Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM

☎️ Hotline: 083 358 8989

www.menasvietnam.com

#menas #menasmallsaigonairport #menasfoodvillage #worldenvironmentday #ngaymoitruongthegioi #baovemoitruong #phuchoi #hesinhthai #protectenvironment

Các tin liên quan